ECJbX0hoe8zCbGavCmHBCWTX36c

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα «Περί Αλός» (Αλς = αρχ. ελληνικά = η θάλασσα).
Εδώ θα βρείτε σκέψεις και μελέτες για τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας που γράφτηκε στις θάλασσες, μέσα από τις οποίες καθορίστηκε η μορφή του σύγχρονου κόσμου. Κάθε εβδομάδα, νέες, ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις θα σας κρατούν συντροφιά.

Επιβιβαστείτε ν’ απολαύσουμε παρέα το ταξίδι…


Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου
Συγγραφεύς - Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Η συμμετοχή της Yγειονομικής Oμάδας του Π.Ν. στην ειρηνευτική Δύναμη της ISAF


Η συμμετοχή της Yγειονομικής Oμάδας του Π.Ν. στην ειρηνευτική Δύναμη της ISAFNTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE) μέσω του 299 (KIXNE) Kινητού Xειρουργικού Nοσοκομείου Eκστρατείας και η συνδρομή τους στην παροχή ανθρωπιστικής και ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στην εμπόλεμη περιοχή του Aφγανιστάν

Περί Αλός

Tου Eπικελευστή (NOΣ) Iωάννη Aργυρίου

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση»,
τ. 575, σελ. 107, ΔΕΚ 2010 – ΦΕΒ 2011. Αναδημοσίευση στο
Περί Αλός με την έγκριση της «Ναυτικής Επιθεωρήσεως»
Ο Επικελευστής ΕΜΘ Αργυρίου Ιωάννης
με πλήρη εξάρτηση σε αποστολή εκτός
βάσης. (ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση)

Σκοπός μελέτης
Η ανάδειξη της οργάνωσης και της συνδρομής της υγειονομικής ομάδας του ΠΝ στην λειτουργία ενός στρατιωτικού νοσοκομειακού συγκροτήματος ρόλου 2+ στην εμπόλεμη περιοχή της ΚΑΜΠΟΥΛ.

 
Yλικό και μεθοδολογία
Η συλλογή στοιχείων έγινε από το ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ και από προσωπικές εμπειρίες καταγραφής της πραγματικότητας στην καθημερινότητα του 299 ΚΙΧΝΕ από 22/8/05 έως 2/4/07.

 
Aποτελέσματα
Παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη εικόνα της Ελληνικής συμμετοχής του υγειονομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων προσφέροντας ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη στην ευρύτερη περιοχή της ΚΑΜΠΟΥΛ.


Ειρηνευτικές δραστηριότητες
Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών, συμμετέχει σε Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτές που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα Βαλκάνια και η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η συμμετοχή της Ελλάδας μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του ’80 περιοριζόταν σε μικρό αριθμό παρατηρητών και μικρά στρατιωτικά τμήματα, επιπέδου Λόχου, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως ο πόλεμος της Κορέας.
Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και αποφάσεων του ΟΗΕ, συμμετέχει σε Ειρηνευτικές Αποστολές διαθέτοντας στελέχη και από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Ελληνική συμμετοχή σε Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων βασικών αρχών, όπως η ύπαρξη απόφασης (resolution) και εντολής (mandate) του ΟΗΕ πριν τη συγκρότηση της δύναμης, η διαμόρφωση καθορισμένης Ιεραρχίας, Διοίκησης και μεγέθους, όπως επίσης και η υιοθέτηση ξεκάθαρων κανόνων εμπλοκής.Η 2η Ελληνική αποστολή του 299 ΚΙΧΝΕ στον ενδιάμεσο σταθμό
μετάβασης Τermez του ΟUZBEKISTAN τον Φεβρουάριο του 2006.
(ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση)

Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης, στις οποίες συμμετείχε ο Ελληνικός Στρατός την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και οι οποίες συνεχίζονται στις αρχές του 21ου αιώνα, έχουν καταδείξει πως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε νέα σενάρια και απαιτήσεις, που απασχολούν τη Διεθνή Κοινότητα.
Από το 1945 ως το 1990, οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν αποκλειστική και άμεση ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ο.Η.Ε. για την αντιμετώπιση όλων των περιφερειακών συγκρούσεων και κρίσεων ανέπτυξε ένα εκτεταμένο δίκτυο διεθνών παρατηρητών και ελαφρών στρατιωτικών τμημάτων με περιορισμένες αρμοδιότητες.
Περί το τέλος της δεκαετίας του ’80 το διεθνές περιβάλλον ήταν ασταθές και κατά συνέπεια, ήταν απαραίτητο τα Ηνωμένα Έθνη να ενεργήσουν αποφασιστικότερα ενώ και άλλοι περιφερειακοί οργανισμοί, όπως η Ε.Ε., ο Ο.Α.Σ.Ε. και το ΝΑΤΟ, ήταν σημαντικοί και κρίσιμοι υποστηρικτές της διεθνούς σταθερότητας.
Το τέλος του ψυχρού πολέμου δεν έλυσε το πρόβλημα της αστάθειας, παρά τις αντίθετες προσδοκίες. Η ανάπτυξη άοπλων παρατηρητών και ελαφρών τμημάτων στις διάφορες περιοχές των συγκρούσεων, στις οποίες δεν υπήρξε διάθεση των αντιμαχόμενων για συνεργασία και επίλυση του προβλήματος οδήγησε τον ΟΗΕ και τους περιφερειακούς συνασπισμούς κρατών, όπως ΝΑΤΟ και Ε.Ε. στην ανάπτυξη του δόγματος της Επιβολής της Ειρήνης ώστε να πειστούν ή να αναγκαστούν οι αντιμαχόμενες παρατάξεις να επιλύσουν τα προβλήματά τους και να εναρμονιστούν οι αντιτιθέμενες απόψεις τους μέσω ενός ειρηνικού διαλόγου.
Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών κανόνων συμμετείχε και η Ελλάδα με την αποστολή, δημιουργία και εγκατάσταση ενός στρατιωτικού νοσοκομειακού συγκροτήματος εκστρατείας ρόλου 2+ το 299 ΚΙΧΝΕ στην ευρύτερη περιοχή της Καμπούλ στο Αφγανιστάν.

 
Σκοπός αποστολής Eλληνικής Δύναμης στο Aφγανιστάν
α. Να συνδράμει στην προσπάθεια της Αφγανικής κυβερνήσεως για ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της χώρας, με προσφορά ανθρωπιστικής φύσεως, εκτέλεση εργασιών και παροχή συνδρομής, κοινωφελούς χαρακτήρα.
β. Να προαχθεί το επίπεδο συνεργασίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τις Ένοπλες Δυνάμεις των υπολοίπων χωρών που συμμετέχουν στην ISAF (International Security Assistance Force).
γ. Να συμμετάσχει η χώρα μας, για άλλη μια φορά, στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.


Το 299 (KIXNE) Kινητό Xειρουργικό Nοσοκομείο Eκστρατείας στη
βάση του ΝΑΤΟ στην ΚΑΜΠΟΥΛ. (ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση)

Ιστορικά στοιχεία
15/1/2002: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας ΚΥΣΕΑ με την υπ’ αριθ. 3/02 απόφασή του ενέκρινε την ανάπτυξη Ελληνικών Δυνάμεων στο Αφγανιστάν στην περιοχή της ΚΑΜΠΟΥΛ και των περιχώρων της βασιζόμενο στη συμφωνία της Βόννης της 5 Δεκ. 2001 και στο ψήφισμα 1510 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (η μη ανάπτυξη Ελληνικών τμημάτων εκτός Καμπούλ αποτελεί εθνικό περιορισμό).

18/6/2005: Αναπτύσσεται στην ΚΑΜΠΟΥΛ το προαποστελλόμενο κλιμάκιο αποτελούμενο από 18 άτομα ονομάζεται ΕΛΔΑΦ – 2/299 ΚΙΧΝΕ και αναλαμβάνει τη Διοίκηση του Ισπανικού Νοσοκομείου στην παρούσα θέση. 5/8/2005: Ολοκληρώνεται η κατασκευή των χώρων διαμονής.
10/8/2005: Άφιξη του υπολοίπου Ελληνικού προσωπικού.
14/8/2005: Ολοκληρώνεται η άφιξη των υλικών του Νοσοκομείου και αρχίζει η ανάπτυξή του.
19/8/2005: Ενδιάμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα.
22/8/2005: Πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα και υπαγωγή στον COM ISAF.

 
Αποστολή στα πλαίσια της ISAF

• Παροχή Yγειονομικής Yποστήριξης σε 24ωρη βάση σε όλες τις κατηγορίες ασθενών.
• Αντιμετώπιση Eπιδημιών και Mαζικών Aπωλειών υγείας (ISAF Medical Handbook).

 
Δύναμη Iατρικής Yπηρεσίας

• Αναισθησιολόγος (1)
• Γενικός Xειρουργός (1)
• Ορθοπεδικός Xειρούργος (1)
• Παθολόγος (1) Πολ. Nαυτικό
• Aκτινολόγος (1)
• Μικροβιολόγος (1)
• Oδοντίατρος Xειρούργος (1) Πολ. Ναυτικό
• Ψυχίατρος (1)
• Ιατρός άνευ ειδικότητας (2) Πολ. Ναυτικό (1)
• Κτηνίατρος (1)
• Φαρμακοποιός (1)

 
Δύναμη Nοσηλευτικής Yπηρεσίας

• Διευθύνουσα
• Προϊσταμένη-ος Διαλογής TRIACE
• Προϊσταμένη-ος Kλινικών ΜΕΠ
• Προϊσταμένη-ος Xειρουργείου-Πολ. Ναυτικό • Νοσηλευτής-τρια Διαλογής (1)-Πολ. Ναυτικό
• Νοσηλευτής-τρια Kλινικών (2)
• Νοσηλευτής-τρια ΜΕΠ (1) - 1)-Πολ. Ναυτικό
• Νοσηλευτής-τρια Xειρουργείου (1)
• Τραυματιοφορέας (1)

 
Iατρονοσηλευτικές ομάδες σταθεροποίησης (STABILIZATION)

• FYROM
• Aλβανία
• Bουλγαρία
• Κροατία
• Oυγγαρία

 
Πεπραγμένα από ενάρξεως έως το πέρας λειτουργίας την 2-4-2007

• Εξετάσεις Aφγανικού πληθυσμού 1785
• Εξετάσεις προσωπικού ISAF 2685
• Εξετάσεις λοιπών 899
• Mικροβιολογικές εξετάσεις 1729
• Aκτινολογικές εξετάσεις 956
• Υπερηχογραφήματα 239
• Οδοντιατρικές εξετάσεις 976
• Χειρουργικές εξετάσεις 363
• Χειρουργικές επεμβάσεις 78
• Σύνολο Nοσηλευθέντων 712
• Διακομιδές 68

Κοντά στα παιδιά, τα αθώα θύματα του πολέμου.
(ΦΩΤΟ: Ναυτική Επιθεώρηση)


Επιχειρησιακές δυνατότητες ΕΛΔΑΦ-2/299 ΚΙΧΝΕ

• Δύο χειρουργικές αίθουσες.
• Ανάνηψη.
• Μονάδα εντατικής θεραπείας με δύο κρεβάτια (δυνατότητα ανάπτυξης τεσσάρων).
• Μικροβιολογικό εργαστήριο.
• Ακτινολογικό εργαστήριο.
• Οδοντιατρικό ιατρείο.
• 30 κρεβάτια νοσηλείας.
• Φαρμακείο.
• Προληπτική ιατρική-Κτηνιατρική υποστήριξη.
• Διαλογή-Εξωτερικά ιατρεία.
• Ψυχιατρικό ιατρείο.
• 3 ομάδες σταθεροποίησης.
• χειρουργικές ομάδες.
• Ασθενοφόρα: 1 θωρακισμένο ασθενοφόρο (M 113) και 1 κινητή μονάδα τύπου ΕΚΑΒ.

 
Δραστηριότητες

• Τακτικό εξωτερικό ιατρείο προσφορά στον Αφγανικό πληθυσμό.
• EOD: υγειονομική υποστήριξη στο συνεργείο άρσης ναρκοπεδίων.
• CRASH QREW: υγειονομική υποστήριξη στον αεροδιάδρομο του ΚΑΙΑ σε 24ωρη βάση.
• AIR MEDEVAC: καθημερινή ετοιμότητα σε 24ωρη βάση για αεροδιακομιδές.
• Συντονισμός εθνικών ιατρείων ROLE 1.
• Εκπόνηση σχεδίων MASCAL (αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, προσβολή KAIA, τρομοκρατικές επιθέσεις κ.λπ.).
• Υγειονομική υποστήριξη σε τοπικές εκδηλώσεις (εθνικές εορτές, παρελάσεις).
• MEDICAL MEETINGS: συμμετοχή – διοργάνωση – ομιλίες.
• Προληπτική ιατρική.
• Έλεγχος ύδρευσης.
• Επιθεώρηση εγκαταστάσεων, εστιατορίων κ.λπ.
• Απολύμανση εγκαταστάσεων, αεροσκαφών.
• Ιατρική εργασίας.
• Περίθαλψη στρατιωτικών σκύλων.
• Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
• Προσέγγιση του τοπικού πληθυσμού.

 
Aσφάλεια

• Η ασφάλεια του Νοσοκομείου εξασφαλίζετε από το Βέλγικο Λόχο ασφαλείας του KAIA καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
• Σε έξοδο εκτός ΚΑΙΑ συνοδεία από την MILITARY POLICE.
• Συνεχής οπλοφορία του προσωπικού όλο το 24ωρο.

 
Eκπαίδευση

• Σύμφωνα με την τμηματική Δγη 1/2005 εφαρμογή επ’ έργω.
• Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης αλλοδαπού και ημεδαπού Προσωπικού.
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης για μαζικές απώλειες υγείας (MASCAL).
• Συμμετοχή σε ασκήσεις μαζικών απωλειών υγείας (MASCAL) σε επίπεδο ISAF.
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης αεροδιακομιδών σε συνεργασία με Ιταλική μοίρα εναέριων μέσων.
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης Α΄ βοηθειών.
• Ενημέρωση επί τοπικών νόσων από Αφγανούς ιατρούς.

 
Διοικητική Mέριμνα

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Πολυεθνική εταιρία σίτισης SUPREME.
KAΥΣΙΜΑ: ISAF.
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ: ISAF.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: Μέσω της Γερμανικής Στρατ. Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Τάγμα Μηχανικού ΕΛΔΑΦ.
ΑΝΕΦOΔΙΑΣΜΟΣ: Τρεις πτήσεις στο τέλος κάθε τριμήνου με Ελληνικό ή Ιταλικό C 130 μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Με τον προηγούμενο τρόπο ή εναλλακτικά με την Γερμανική αεροπορία μέσω Κολονίας – Τερμέζ Ουζμπεκιστάν. Επίσης και με τις Αφγανικές ιδιωτικές αερογραμμές μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

 
Συμπεράσματα
Τα πενήντα χρόνια λειτουργίας των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιτυχή. Σε εποχές που τα Ηνωμένα Έθνη δεν ήσαν σε θέση να αναπτύξουν τις δυνατότητες επιβολής της ειρήνης που τους παρέχει ο Χάρτης, οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις ήταν το μόνο μέσο για τη διαφύλαξη της ειρήνης και για την πρόληψη της επανάληψης.
Η βελτίωση του συστήματος ανάπτυξης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και η εφαρμογή βιώσιμων προγραμμάτων για την επαναδόμηση των κοινωνιών μετά τον τερματισμό μιας σύγκρουσης, με κύριο στόχο την επανένταξη, τη συμφιλίωση, την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών θεσμών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της σύγκρουσης με τη συνεργασία των περιφερειακών κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και με μη κυβερνητικούς φορείς, είναι σημαντικές προτεραιότητες του ΟΗΕ που πρέπει να υλοποιηθούν τάχιστα.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας συνεισέφεραν αποτελεσματικά στην ISAF με την προσφορά ανθρωπιστικής φύσεως εκτέλεση εργασιών και παροχή συνδρομής κοινωφελούς χαρακτήρα. Ωστόσο ιδιαίτερα για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, μπορεί να θεωρηθεί ως μία ιδιαίτερη εμπειρία η επαφή με τον παράγοντα «διαπολιτισμική ιατρική-νοσηλευτική».

• ISAF: ΙNTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE.
ΚΑΙΑ ΜULTI – NATIONAL FORCE KABUL AFGHANISTAN: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΜΠΟΥΛ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ISAF.
• EΛΔΑΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ.
• TRIAGE: ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

 http://perialos.blogspot.gr/2013/07/y-o-isaf.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...