ECJbX0hoe8zCbGavCmHBCWTX36c

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα «Περί Αλός» (Αλς = αρχ. ελληνικά = η θάλασσα).
Εδώ θα βρείτε σκέψεις και μελέτες για τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας που γράφτηκε στις θάλασσες, μέσα από τις οποίες καθορίστηκε η μορφή του σύγχρονου κόσμου. Κάθε εβδομάδα, νέες, ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις θα σας κρατούν συντροφιά.

Επιβιβαστείτε ν’ απολαύσουμε παρέα το ταξίδι…


Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου
Συγγραφεύς - Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας
Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Ευετηρία 2019


Εετηρία 2019
ΦΩΤΟ: Andrew Carter
https://www.flickr.com/photos/andrewmcarterphotography/albumsΑγαπημένοι μου συνεπιβάτες του Περί Αλός:
Σας εύχομαι Ευτυχές το Νέο Έτος
ή άλλιώς
Εετηρία
Εετηρία (ε + τος), καλόν έτος, καλή εποχή, καλή χρονιά, καλή συγκομιδή.
(Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Ιωάννου Σταματάκου,
Βιβλιοπρομηθευτική 1999).

Εετηρία 2019
Σας την εύχομαι ολόψυχα!

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Δεκέμβριος 1941 Ημερολόγιο του θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ


Δεκέμβριος 1941
Ημερολόγιο του θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ
Περί Αλός

Απόσπασμα από το βιβλίο του Νίκου Α. Σταθάκη
Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ Χρονικό του θωρηκτού της νίκης,
Έκδοση Πολεμικού Ναυτικού,  1999, σελ.  223.
ΦΩΤΟ: Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ

Κυβερνήτης πλοίαρχος Σ. Μάτεσης.

01 (ημέρα), 0800 (ώρα) παραμένουν εν ισχύ τα έκτακτα μέτρα επαγρυπνήσεως.

020700 Πτύξις σκηνών ΠΡ και ΠΜ . Προετοιμασία του πλοίου δια γυμνάσιον  πολεμικής εγέρσεως . 0933 Πολεμική έγερσις. 0945-1055 Αγγλικά αεροσκάφη τύπου Gladiator, K 2009 και VT AKN άνωθεν ημών. 1525 Αποκατάστασις πλοίου εκ της πολεμικής εγέρσεως. 1715 εξετελέσθησαν αγώνες λεμβοδρομιών μεταξύ πληρώματος και πληρώματος αγγλ. Θωρηκτού « REVENGE» εις ους αναδείχθησαν νικηταί οι Έλληνες.
070930 – 1545 Ανθράκευσις εκτελούμενη υπό Ινδών. Παρελήφθησαν 250τ.

080550 Ελήφθη σήμα CINC.E.I. να είμεθα έτοιμοι προς άπαρσις εντός 2 ωρών. 1030 Πέρας εργασιών τοποθετήσεως Degausing. 1115 Επιθεώρησις. Λειτουργία δια την εορτήν του Αγίου Νικολάου. Εγένετο ανάφλεξις πετρελαίου εις κοίτος ΠΡ λεβητοστασίου και έναρξις πυρκαϊάς. 2215 Σβέσις πυρκαϊάς.

100945 Γυμνάσιον πολεμικής εγέρσεως. 1100 Επιθεώρησις  πρωραίων αποθηκών υπό του κυβερνήτου. 1315 Εις τάξιν απάρσεως κατευθυνόμεθα εις περιοχήν ελέγχου «D.G.». 1721-1740 Διαδρομαί. 1832 Αγκυροβολία λιμένα ΒΟΜΒΑΗΣ.

110710 Εις τάξιν απάρσεως. Πλους προς έλεγχον και αντιστάθμισιν πυξίδων και έλεγχον D.G.. 1745 Αγκυροβολία εν όρμω ΒΟΜΒΑΗΣ. 2115 Κάλυψις φώτων. 2200 Α/Α γυμνάσιο συναγερμού. 2215 Παρακολούθησις αεροσκάφους δια των Α/Α ομοχειριών.

120930 – 1050 Γενικόν γυμνάσιον πυροβολικού.

130650 Προετοιμασία πλοίου δι’ ανθράκευσιν. 0935 – 1420 Ανθράκευσις υπο Ινδών. Παρελήφ. 250τ.

140930 – 1430 Ανθράκευσις δια Ινδών παρελήφθησαν 125τ.

150830  Εις τάξιν απάρσεως. Πλέομεν δια ρύθμισιν και ελέγχου πυξίδων. 1010 Γυμνάσιον πυροβολικού. 1125 Γυμνάσιον πολεμικής εγέρσεως. 1310 Αγκυροβολία εις το σύνηθες εν ΒΟΜΒΑΗ αγκυροβόλιόν μας.

160955 Εμφάνισις φιλίου αεροσκάφους.

190900 – 1105 Γυμνάσια: Πολεμικής εγέρσεως, πυροβολικού, αποκρούσεως αεροσκαφών. 1145 Επιθεώρησις.

221310 Εις τάξιν απάρσεως. Πλέομεν προς τον δίαυλον. 1600 Πλέομεν τεταγμένοι εις νηοπομπή δια το ΚΟΛΟΜΒΟ.
Πορεία Ζλ = 180ο ταχύτης 10κ. πρύμνηθεν μας πλέει  περιπολικόν. 1915 Κατόπιν σήματός μας απεχωρίσθη το περιπολικόν της νηοπομπής. Πλέομεν προς ΚΟΛΟΜΒΟ.

230730 Το πλοίον «Risaldar» της νηοπομπής απεχωρίσθη λόγω βλάβης μηχανών. 0910 Το «Risaldar» επισκευάσαν τη βλάβη του συνηνώθη με την νηοπομπήν αναλαβόν την προτέραν του θέσιν. 1735 Το «Risaldar» έβαλε προς διόπτευσιν 270ο τέσσαρες δοκιμαστικάς βολάς. 1755 Έναρξις γυμνασίου πολεμικής εγέρσεως.

240730 Εξετελέσθη υφ΄ ολοκλήρου της νηοπομπήςγυμνάσιον ελίγδην πλου υπ’ αριθμ. 12, 1925 – 1945 . Γυμνάσιον αθρόων στροφών υφ΄ολοκλήρου της νηοπομπής διευθυνομένων υπό του Commodore.

250615  Ενεφανίσθη εις τον ορίζοντα και πρώραθεν της νηοπομπής εις απόστασιν 24.000 μ. πλοίον διασταυρώνον την πορεία μας. Το πλοίον τούτον αλλάζει συνεχώς πλεύσεις πλέον άλλοτε προς Α και άλλοτε προς Δ . 1210 Εξακολουθεί να φαίνεται το ύποπτον πλοίον  προς 185ο. 0945 Πολεμική έγερσις. Λαμβάνουμε πορείαν προς συνάντησιν του υπόπτου πλοίου, αποχωριζόμενοι της νηοπομπής. Εις αποστασιν 3000μ. εξακριβώνομεν ότι το ύποπτο πλοίον είναι το αγγλικόν πετρελαιοφόρον «Longwood». 1550 Ελάβαμεν την θέσιν μας εις την νηοπομπήν.

ΦΩΤΟ: Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ

270620  Συνάντησις μετά του αγγλικού καταδρομικού «GLASCOW». Αντηλλάγησαν σήματα. Αναλαμβάνει τα 4 πλοία της νηοπομπής, εμείς δε παραλαβόντες το οπλιταγωγόν «Talma» κατευθυνόμεθα προς ΚΟΛΟΜΒΟ. 0800 Πλέομεν προς Ζλ = 322ο  με ταχύτητα 7 κ τηρούμενοι εις το αριστερόν εγκάρσιον του «Talma». 1000 Αρχίσαμεν ελίγδην Νο 11. 1915 – 1930 Γυμνάσιον συναγερμού.

280430 Ώφθη ο φάρος του ΚΟΛΟΜΒΟ. 0530 Κατευθυνόμεθα λιμένα. 0645 Διάλυσις νηοπομπής. 0920 Εισερχόμεθα δίαυλον. 1115 Είσπλους λιμένος ΚΟΛΟΜΒΟ. Αγκυροβολία λιμένα ΚΟΛΟΜΒΟ. 1430 – 2400 Ανθράκευσις υπό ιθαγενών.

290600 Συνεχίζεται η ανθράκευσις. Μέχρι 1200 είχαν παραληφθεί 650τ. έως και 650 τ. ύδατος.

300950 Παραβολή 4 φορτηγίδων ανθρακεύσεως. Συνεχίζεται η ανθράκευσις  υπο ιθαγενών. Συνολικώς παρελήφθησαν 800τ. 1015 Κατάπλους ελληνικού ατμοπλοίου «Αδελφότης» . 1030 Μετάβασις κυβερνήτου επί καταδρομικού «MAURICIOUS» δι’ επίσκεψιν. 1141 Επιβίβασις κυβερνήτου  καταδρομικού «EXETER» δι’ επίσκεψιν. 2030 Παραβολή 2 φορτηγίδων εκ ΠΡ θυρίδος. Τηρείται Α/Α επαγρύπνησις.

310015 Πέρας ανθρακεύσεως παρελήφθησαν εν όλω 1000τ. 0900 Απόπλους  «EXETER». 1310 Επίσκεψις κυβερνήτου «MAURICIOUS».

Το Περί Αλός προτείνει:

Δείτε φωτογραφίες του Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ την περίοδο 1940-1941 στην επίσημη σελίδα  Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ  Πιέσατε ΕΔΩ

Διαβάστε  Η ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ "ΑΒΕΡΩΦ" ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ. Πιέσατε ΕΔΩ

Τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά του «Γ. Αβέρωφ». Πιέσατε ΕΔΩ

Η εκατονταετηρίδα του θωρακισμένου καταδρομικού «Γ. Αβέρωφ» και η Ελληνική Ναυτική Ισχύς. Πιέσατε ΕΔΩ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...